70% meer ‘duurzame’ producten op de markt

Onderzoekers van wetenschap- en bedrijfsconsultatiebureau TerraChoice hebben bekend gemaakt dat tussen 2009 en 2010 het aantal duurzame producten op de Noord-Amerikaanse markt met 70% is gestegen. Voor een groot aantal producten geldt inderdaad dat de producent op zoek is gegaan naar manieren om hun producten een minder grote impact op het milieu te laten hebben. Maar er zijn ook bedrijven die doen aan greenwashing: Het duurzamer voordoen van een bedrijf.

Gelukkig zijn handelsorganisaties bezig met het opzetten van strengere regelgeving om valse claims van duurzaamheid tegen te gaan. De Federal Trade Commission heeft aangegeven voorlopig op te passen voor certificering van ‘derden’ en holle claims.

Door de controle van de handelsorganisaties hebben een paar bedrijven, zoals Ben&Jerry en BMW, hun boodschap al aan moeten passen. In Europa wordt ook gekeken naar het totaalpakket van duurzaamheid. Zo moet het onmogelijk worden om een product duurzaam op de markt te brengen als de verpakking zelf niet duurzaam is. Bedrijven zijn bang voor aantasting van hun naam als blijkt dat hun product net niet aan de voorwaardes voldoen, zodat de bedrijven voorzichtiger worden in het op de markt zetten van duurzame producten.

Als consumenten te veel geconfronteerd worden met greenwashing bestaat het gevaar op duurzaamheidscepsis. Het is dus van het grootste belang greenwashing tegen te gaan. En als een bedrijf er in slaagt een duurzaam product op de markt te zetten ondanks de strengere regelgeving, is dat alleen maar een extra goede prestatie die beloond mag worden door de consumenten.

Bron: Club van 30

Share:

Scroll to top