Achteraf scheiden plastic in Rotterdam rendabeler

Het achteraf scheiden van plastic afval in een zogenoemde nascheidingscentrale levert meer milieuwinst op dan wanneer mensen zelf het kunststofafval scheiden van hun huisvuil. Dat concludeert de gemeente Rotterdam na een proef, die eind januari werd gehouden. Proef Volgens verantwoordelijk wethouder Alexandra van Huffelen (D66) blijkt uit de proef dat de nascheidingsmachine gemiddeld per jaar per huishouden 40 kilo kunststof scheidt. Mensen die hun afval zelf scheiden, komen jaarlijks niet verder dan 5 tot 10 kilo. Volgens de wethouder moet gemiddeld 15 kilo plastic afval worden gescheiden om aan de milieudoelstellingen te voldoen. Verplicht Gemeenten zijn sinds 1 januari 2010 verplicht kunststof verpakkingsmateriaal van ander afval te scheiden. Rotterdam voelde er echter van meet af aan niets voor huishoudens plastic afval te laten inzamelen. In veel plaatsen gebeurt dat wel, net zoals dat het geval is met glas, papier en groente-, fruit- en tuinafval. Meer moeite In grote steden levert dat volgens Van Huffelen minder milieuwinst op. Rotterdam kent relatief veel hoogbouw en bewoners van betrekkelijk kleine flats moeten relatief veel meer moeite doen om afval te scheiden dan bewoners van woningen met een tuin waar ruimte is voor verscheidene afvalbakken. ‘De proef bevestigt wat wij al eerder dachten’, aldus een woordvoerster. Rotterdam bekijkt of het in de regio een nascheidingsinstallatie kan realiseren. Bron: Duurzaam Nieuws
Scroll to top