FSC

Image 2

Wat is FSC®?
FSC® staat voor Forest Stewardship Council ® en is een stichting die in 1993 in Brazilië om de ontbossing van het Amazone-oerwoud tegen te gaan. Vandaag de dag is FSC® de wereldwijde standaard voor duurzaam bosbeheer. Wereldwijd zijn meer dan 185 miljoen hectaren bos als zodanig gecertifieerd.
FSC® zorgt ervoor dat alle wereldwijd aangesloten bosplantages enkel volgens strikte normen bomen mogen kappen. In de regel betekent dat er elk jaar maar een vastgesteld deel van het bos gekapt mag worden, met behoud van leefgebied van planten en dieren, respect voor rechten van de lokale bevolking en bosarbeiders.

FSC® hanteert de volgende 10 regels en principes:

  1. Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale/internationale wetgeving, aan internationale verdragen, afspraken en aan de principes van FSC®.
  2. Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.
  3. De formele- en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.
  4. De sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op lange termijn in stand gehouden of verbeterd.
  5. De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economisch, sociale en ecologische functies van het bos ook op lange termijn in stand gehouden en beschermd.
  6. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.
  7. Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan lange termijn doelen en middelen duidelijk omschreven.
  8. De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.
  9. Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.
  10. Bosplantages moeten eveneens volgens de principes 1 t/m 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen waarmee bovendien de (exploitatie) druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel van natuurlijke bossen dienen tegelijkertijd te worden bevordert. 


Wanneer een bedrijf FSC® gemarkeerde producten wil verkopen, dan dient ook dit bedrijf zich aan te sluiten bij FSC®. Op deze manier is de consument verzekerd van goedgekeurde FSC® houtproducten vanaf het bos tot aan de winkel.

FSC Groepscertificaat
Wij verkopen al jaren FSC® gecertificeerde houtproducten maar wij willen nu ook laten zien dat wij FSC® en hun principes ondersteunen. Sinds 1 Maart 2016 is Bio Futura BV opgenomen onder het FSC® groepscertificaat onder registratienummer SCS-COC-000652-ZT. FSC® producten zijn te herkennen aan de productbeschrijving bij ons op de website, bijvoorbeeld FSC® Houten Bootje 14x8cm - pak 100 stuks. Ook staat op onze facturen en pakbonnen duidelijk welke producten FSCC®  gecertificeerd zijn. Onze FSC® houtproducten zijn houten bestek en houten bootjes, welke wij van 1 fabrikant inkopen. Ook zijn onze servetten certificeerd. Wij zullen FSC® producten actiever op onze website promoten.

Labels
Er bestaan verschillende FSC®-labels die wij voor onze producten gebruiken. Het type label dat gebruikt moet worden, is afhankelijk van de samenstelling van het houten/papieren product.. Wanneer bijvoorbeeld het hout in een product voor 100% afkomstig is uit FSC-gecertificeerde bossen, dan wordt het 100%-label toegepast. Er bestaan drie verschillende labels.  

100%
Voor een product waarvan al het hout afkomstig is uit FSC®-gecertificeerde bossen wordt het 100%-label toegepast.

Mix
Voor een product dat bestaat uit een combinatie van materiaal uit FSC®-gecertificeerde bossen, FSC®Controlled Wood en/of gerecycled materiaal bestaat het Mix-label.

Recycled
Voor een product waarvan minimaal 85% van het hout bestaat uit post-consumer gerecycled materiaal (en de rest uit pre-consumer gerecycled materiaal) wordt het FSC® Recycled-label toegepast. Bij papier dienen alle grondstoffen uit gerecycled materiaal te bestaan en is elke verhouding tussen pre- en post-consumer recycled materiaal toegestaan.


Scroll to top